Công ty TNHH Ống Gió Nha Trang

CÔNG TY TNHH

ỐNG GIÓ NHA TRANG

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH ỐNG GIÓ NHA TRANG

Địa chỉ trụ sở: Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 02 583 900 318
Cellphone: 094 39 585 68
Email: onggionhatrang@gmail.com
Website: onggionhatrang.com.vn
Hotline: 0986 656 164