Công ty TNHH Ống Gió Nha Trang

CÔNG TY TNHH

ỐNG GIÓ NHA TRANG

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH ỐNG GIÓ NHA TRANG

Địa chỉ trụ sở: 1237 Đường 23/ 10, Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0583891303
Fax: 0583891307
Email: onggionhatrang@gmail.com
Website: onggionhatrang.com.vn
Hotline: 0986 656 164