Công ty TNHH Ống Gió Nha Trang

CÔNG TY TNHH

ỐNG GIÓ NHA TRANG

Thi công điều hòa không khí và thông gió cho FLD Khánh Hòa.

Thi công điều hòa không khí và thông gió cho FLD Khánh Hòa.


Cung cấp, thi công điều hòa không khí và thông gió theo tiêu chuẩn châu Âu cho công ty may FLD Khu công nghiệp Suối Dầu Khánh Hòa.