Công ty TNHH Ống Gió Nha Trang

CÔNG TY TNHH

ỐNG GIÓ NHA TRANG

Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa & thông gió khu du lịch Vinpearland.

Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa & thông gió khu du lịch Vinpearland.


Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa & thông gió cho các nhà hàng và khu vui chơi R1, R2, R3, 4D Khu du lịch Vinpearland.4D cinemaNhà hàng R2